Visste du att det finns en ny lag om tillgänglighet?

Vårt tillgänglighetspaket hjälper er att snabbt och tillförlitligt anpassa er webbsida till de nya kraven.

Vårt tillgänglighetspaket

Vi analyserar följande punkter och levererar utifrån detta en rapport med rekommenderade åtgärder och lösningar.

Kod
 • Är koden konsekvent uppdelad och strukturerad?
 • Finns det dold, oanvänd eller bortkommenterad kod?
 • Används aktuella webbtekniker, exempelvis HTML5?
Svarstider
 • Laddas webbsidan tillräckligt snabbt?
 • Är bildmaterialet webboptimerat och tillräckligt komprimerat?
 • Går det att minska antal hämtningar från servern?
Tillgänglighet
 • Presenterar gränssnittet information och komponenter på ett tillräckligt tydligt sätt?
 • Är navigationen och sidan i övrigt logisk och hanterbar samt möjliga att styra via tangentbordet?
 • Är informationen och strukturen läsbar, förutsägbar och begriplig, samt används underlättande tekniker som ex. inmatningsstöd?
 • Fungerar webbsidan på ett pålitligt sätt i ett brett spektrum av användarprogram och hjälpmedel?

Vår granskning baseras på E-delegationens riktlinjer och WCAG 2.0 nivå AA.

Pris: 12.499:–

Kontakta oss:

08-645 60 70

info@fernvikbalotis.se

Vem gäller lagen?

Den nya ändringen innebär att alla företag med fler än 10 anställda omfattas av lagen. Detta gäller såväl privata som statliga företag och organisationer. Inom hälso- och sjukvård omfattas samtliga företag, oavsett storlek.

Vad innebär den?

De nya ändringarna i diskrimineringslagen innebär kortfattat att samma tillgänglighetsprinciper som råder i vardagen även ska appliceras på webben. Med andra ord blir bristande tillgänglighet på din webbsida en form av diskriminering.

Den nya lagen: Diskrimineringslag (2008:567)

Vad händer om jag inte följer den?

Den som inte följer den nya lagen kan anmälas enligt diskrimineringslagen.
Med kunskap och rätt insatser kan vi dock se till att tillmötesgå de nya kraven vid både nyutveckling och vidareutveckling av webbplatser och andra digitala produkter och tjänster.

Vad är fördelarna med att tillgänglighetssäkra sin webbplats?

Generellt har uppemot vart 5:e användare någon form av funktionsnedsättning. Det innebär en stor del av befolkningen, och troligtvis en stor del av din målgrupp. Så förutom ett rent legalt och etiskt perspektiv är det alltså en god idé även ur ett affärsmässigt perspektiv att tillgänglighetssäkra. Dessutom är vi alla funktionsnedsatta ibland pga. kroppsliga, mentala eller omgivande faktorer. Ex starkt solljus, skakig buss, migrän, smuts på skärmen, tidsbrist eller ögonoperation gör att bra kontraster, väl strukturerad information och möjlighet till uppläsning kan underlätta vår vardag.

Så här kan du själv kolla din webbplats

Du kan själv både analysera och förbättra din webbsida. Det finns idag många verktyg och checklistor att använda sig av.

Checklista:

 • Är webbplatsen konsekvent i sin navigation, struktur och övriga utformning?
 • Går det att zooma gränssnittet (ctrl+/- eller cmd+/-) utan att text hamnar bakom andra objekt och utan att information eller funktionalitet går förlorad?
 • Fungerar webbplatsen även i enheter med små skärmar som smartphones och surfplattor?
 • Finns det formulär på webbplatsen som använder sig av en grafisk CAPTCHA-lösning?

Dessa och fler frågor finns på:

http://webbriktlinjer.se/testa-din-webbplats/

Fler användbara länkar:

W3C.com (kodvalidering)
WCAG 2.0 (checklista)
Color Contrast Analyser (kontrastvalidering)

Vi är en digital designbyrå

Vi hjälper våra kunder med allt från idé & koncept, grafisk form, identitet och användbarhet till utbildning, analys och webbutveckling.

Läs mer om oss och våra projekt på fernvikbalotis.se

FernvikBalotis logo
Bild på FernvikBalotis